Tất Cả Thông Tin Và Liên Kết Mạng Xã Hội Về Lê Anh Tuấn

Lê Anh Tuấn

Coder - Developer

2007

Năm sinh

999M+

Follow

Vũng Tàu

Vị Trí

Server Website

SERVER DDOS V3

Website

Tạo Thông Tin Thanh Toán

Admin Website

CLTXMM.FUN

Social Network

HTML

Basic

CSS

Advanced

JavaScript

Intermediate

React

Intermediate

Bootstrap

Intermediate

Git

Intermediate

The language I use to program

PHP

Intermediate

MySQL

Advance

Firebase

Intermediate

Python

Basic

Node Js

Intermediate
{{ currentTrack.artist }}
{{ currentTrack.name }}
{{ duration }}
{{ currentTime }}